Mansfeld, Prioratus, mědiryt, 1672

  • Ernesto Conte di Mansfelt
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 16 x 22
  • rozměr listu: 24 x 35
  • z díla: Gualdo Priorato, Historia Di Ferdinando Terzo Imperatore
  • vydal: Cosmerovius in Wien, 1672

Cena: 2 000,00 Kč

Mansfeld, Prioratus, mědiryt, 1672