Karl V. (Lothringen), mědiryt, (1820)

  • Carl Herzog von Lothringen
  • technika: mědiryt
  • rytec: Sebastian LANGER (1772-1841)
  • rozměr tiskové plochy: 12 x 16
  • rozměr listu: 17 x 24
  • Karel V. Leopold , zvaný vévoda bez vévodství , (narozen 3. dubna 1643 ve Vídni † 18. dubna 1690 ve Welsu , Horní Rakousko ) byl titulární vévoda z Lotrinska a Baru v letech 1675 až 1690

Cena: 250,00 Kč

Karl V. (Lothringen), mědiryt, (1820)