Rodovský z Hustiřan, Zlaté klasy, litografie, 1856

  • Bavor Ml. Rodovský z Hustiřan a na Rodostově
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 12 x 13
  • rozměr listu: 16 x 24
  • z díla: Zlaté Klasy 1856
  • vydal: litografický ústav J. Jelínka v Praze

Cena: 350,00 Kč

Rodovský z Hustiřan, Zlaté klasy, litografie, 1856