André Masséna, litografie , 1828

  • André Masséna
  • technika: litografie
  • rozměr listu: 9,5 x 13
  • z díla: Strahlhein C.: Die Geschichte unsererZeit
  • vydal: Stuttgart, Wolters, 1828
  • André Masséna, vévoda z Rivoli, kníže z Esslingu byl francouzský generál, maršál Francie


Cena: 200,00 Kč

André Masséna, litografie , 1828