Pfeffel G. K., Kohl, mědiryt, 1791

  • Gottlieb Konrad Pfeffel
  • technika: mědiryt
  • rytec: Cl. Kohl
  • rozměr listu: 7 x 11


Cena: 400,00 Kč

Pfeffel G. K., Kohl,  mědiryt, 1791