Proškovský z Krohensteina, Balzer, mědiryt,1782

  • Ioan. Henric Prosskowsky a Krohenstein
  • technika: mědiryt
  • rytec: Jan Jiří Balzer
  • rozměr tiskové plochy: 9,5 x 16
  • rozměr listu: 12 x 18
  • z díla: Abbildungen böhm. und mähr. Gelehrten und Künstler
  • vydal: Schönefeld Praha 1782

Jan Jindřich Proškovský z Krohensteinu (1622-1668), pražský rodák, roku 1652 se stal sekretářem apelačního soudu, roku 1657 dosáhl hodnosti doktorské a téhož roku se stal apelačním radou.

Cena: 650,00 Kč

Proškovský z Krohensteina, Balzer, mědiryt,1782