Zahradník, Jan Luyken, mědiryt, 1711

  • De Roermaaker
  • technika: mědiryt
  • rytec: Jan Luyken
  • rozměr listu: 9,5 x 15
  • z díla: Jan Luyken, Casper Luyken : De bykorf des gemoeds : honing zaamelende uit allerley bloemen : vervattende over de honderd konstige figuuren : met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
  • vydal: Te Amsteldam : By de Wed. P. Arntz, en K. vander Sys,

Cena: 500,00 Kč

Zahradník, Jan Luyken, mědiryt, 1711