Praha Týnský chrám, Mikovec, oceloryt 1860

  • Chrám Matky Boží před Týnem v Praze
  • technika: oceloryt
  • rytec: A. Fesca
  • rozměr listu: 26 x 21
  • z díla: Mikovec F.B. , Zap K.W.: Alterthuemer und Denkwuerdigkeiten Boehmens....
  • vydal: Kober v Praze 1860
  • literatura: Nebehay Wagner 416

Cena: 1 100,00 Kč

Praha Týnský chrám, Mikovec, oceloryt 1860