Praha Palác Kinských, Morstadt, oceloryt, 1860

  • Fürstl. Kinsky'sches Palais
  • technika: oceloryt
  • autor předlohy: Vincenc MORSTADT (1802-1875)
  • rytec: Geisler
  • rozměr tiskové plochy: 10 x 8
  • rozměr listu: 17 x 11,5
  • literatura: Nebehay Wagner neuvádí
  • velmi vzácné

Cena: 2 500,00 Kč

Praha Palác Kinských, Morstadt, oceloryt, 1860