Praha Václavské nám., Ehrlich, litografie, (1870)

  • Rossmarkt
  • technika: litografie
  • autor předlohy: R. Geissler
  • litografoval: R. Geissler
  • rozměr tiskové plochy: 11,5 x 9,5
  • rozměr listu: 18 x 13
  • vydal: F. Ehrlich Prag (1860)
  • literatura: Nebehay Wagner neuvádí
  • list ne rubu podlepen tuhým papírem

Cena: 1 600,00 Kč

Praha Václavské nám., Ehrlich, litografie, (1870)