Praha Karlín, Glasser, litografie, 1836

  • Prag in der Vorstadt Carolinenthal
  • technika: litografie
  • autor předlohy: Wach
  • litografoval: Vetters
  • rozměr tiskové plochy: 21,5 x 18
  • rozměr listu: 21,5 x 20
  • z díla: Denkbuch über Anwesenheit Ihrer K.K. Majestäten Franz der Ersten und Caroline auguste in Böhmen im Jahre 1833 , vyšlo v Praze 1836 . vytiskl Henning
  • literatura: Nebehay Wagner 201
  • list je ořznut až k okraji tiskové plochy

list ze souboru dokumetujícího návštěvu císaře Františka I. a jeho ženy Caroliny Augusty v Čechách (1833) většina lokalit byla vyzdobena ( osvětlena ) oslavnými nápisy a slavobránami .

Cena: 500,00 Kč

Praha Karlín, Glasser, litografie, 1836