Praha alegorie Erinerungen, Medau, Litogr., 1848

  • Erinnerungen 1848
  • technika: litografie
  • litografoval: J. Richter
  • rozměr tiskové plochy: 17,2 x 13,5
  • rozměr listu: 19,5 x 25
  • z díla: C.W. Medau, Praha 1848
  • vydal: Kober v Praze (1850)
  • literatura: Nebehay Wagner neuvádí

Cena: 350,00 Kč

Praha alegorie Erinerungen, Medau, Litogr., 1848