Praha, Payne, oceloryt 1860

  • Prag
  • technika: oceloryt
  • rozměr tiskové plochy: 20 x 17
  • rozměr listu: 28 x 21
  • vydal: Payne, Leipzig, 1860
  • po obvodu dílčí pohledy na Radnici, Pražský hrad, Týnský chrám, ......

Cena: 1 600,00 Kč