Praha Staroměstská, Mikovec, oceloryt 1860

  • Staroměstská radnice v Praze
  • technika: oceloryt
  • autor předlohy: L. Kohl
  • rytec: C.F. Merckel
  • rozměr tiskové plochy: 12,5 x 10
  • rozměr listu: 28 x 22
  • z díla: Mikovec F.B. , Zap K.W.: Alterthuemer und Denkwuerdigkeiten Boehmens....
  • vydal: Kober v Praze 1860
  • literatura: Nebehay Wagner 416
  • list je poněkud zažloutlý

Cena: 800,00 Kč

Praha Staroměstská, Mikovec, oceloryt 1860