Praha Pieta u sv. Víta, Mikovec, oceloryt 1860

  • Pieta v chrámě Matky Boží před Týnem v Praze
  • technika: oceloryt
  • rozměr tiskové plochy: 12 x 17
  • rozměr listu: 22 x 27
  • z díla: Mikovec F.B. , Zap K.W.: Alterthuemer und Denkwuerdigkeiten Boehmens....
  • vydal: Kober v Praze 1860
  • literatura: Nebehay Wagner 416

Cena: 350,00 Kč

Praha Pieta u sv. Víta, Mikovec, oceloryt 1860