Praha bitva, Neue Bildergalerie, litografie, 1837

  • Schlacht Prag
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 16,5 x 13,5
  • rozměr listu: 19 x 15,5
  • z díla: Neue Bildergalerie fü die Jugend.
  • vydal: vydavtel neuveden Gotha 1829 - 1837
  • literatura: Nebehay – Wagner 446a
  • list je na spopdním okraji zahnědlý

Cena: 600,00 Kč

Praha bitva, Neue Bildergalerie, litografie, 1837