Praha Prašná Brána, Mikovec, oceloryt 1860

  • Prašná brána v Praze
  • technika: oceloryt
  • autor předlohy: W. Kandler
  • rytec: J. Rybička
  • rozměr tiskové plochy: 13,5 x 20
  • rozměr listu: 16 x 23
  • z díla: Mikovec F.B. , Zap K.W.: Alterthuemer und Denkwuerdigkeiten Boehmens....
  • vydal: Kober v Praze 1860
  • literatura: Nebehay Wagner 416
  • list je zahnědlý

Cena: 900,00 Kč

Praha Prašná Brána, Mikovec, oceloryt 1860