Dornhofen , Vischer , mědiryt, 1681

  • Dornhofen
  • technika: mědiryt
  • autor předlohy: Vischer
  • rytec: A. Trost
  • rozměr tiskové plochy: 22 x 13
  • rozměr listu: 27 x 18
  • z díla: Vischer G.M.: Topographia Ducatus Stiriae.
  • vydal: G. M. Vischer
  • literatura: Nebehay Wagner 785
  • v lévé části patrné chyby v tisku

Cena: 1 500,00 Kč

Dornhofen , Vischer , mědiryt, 1681