Traunstein, Novopacký, chromolitografie 1903

  • Traunstein von Traunkirchen aus
  • technika: chromolitografie
  • autor předlohy: J. Novopacký
  • rozměr tiskové plochy: 24 x 18
  • z díla: Nowopacký J.: Alpine Kunstblätter
  • vydal: Kočí 1903

Cena: 250,00 Kč

Traunstein, Novopacký, chromolitografie 1903