Mercator - Hondius, Stiria, mědiryt, (1620)

  • Stiria
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 41 x 42
  • rozměr listu: 54 x 42
  • vydal: Amsterdam Jodocus Hondius 1632
  • mapa po okrajích zahnědlá

Cena: 1 700,00 Kč