Leth H. de : Moscovie , mědiryt 1720

  • Estats Du Grand Duc de Moscovie
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr listu: 23 x 19
  • vydal: Hendrik de Leth

Cena: 1 400,00 Kč