Petrohrad, Daumond, kolor. mědiryt, 1780

  • Area Magna Petropolitana - La Grande Place de Petersbourg
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 39 x 27
  • rozměr listu: 42 x 30
  • vydal: Paris , Daumont, (1780)
  • jedná se o tzv. kukátkový list

Cena: 3 800,00 Kč

Petrohrad, Daumond, kolor. mědiryt, 1780