Kamčatka sopka, mědiryt, 1808

  • Vulkan Kamtschatka
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 15 x 9,5
  • rozměr listu: 17,5 x 10,5

Cena: 400,00 Kč

Kamčatka sopka, mědiryt,  1808