Mercator , Jutiae - Dánsko, mědiryt, (1600)

  • Iutiae Septentrionalis
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 40 x 29,5
  • rozměr listu: 53 x 39
  • vydal: G. Mercator Amsterdam
  • na rubu latinský text
  • papir silně zahnědlý

Cena: 4 500,00 Kč