Geliware Laponsko, mědiryt, 1804

  • Karte öfer Gelliware Järnmalmsberg af C. M. Robsam
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 15 x 15
  • rozměr listu: 19,5 x 20
  • z díla: Samuel Gustaf Baron HERMELIN : Försök till Mineral Historia, öfver Lappmarken och Vesterbotten,
  • vydal: Stockholm , Carl Delen , 1804

Cena: 800,00 Kč

Geliware Laponsko, mědiryt, 1804