Kroj Španělsko, kolor. litografie, (1830)

  • Spanier
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 19 x 27
  • rozměr listu: 22 x 34
  • vydal: Tretschensky Wien (1830)
  • literatura: list je zahnědlý jak je patrno z fotografie

Cena: 900,00 Kč

Kroj Španělsko, kolor. litografie, (1830)