Kramerius, Dobrá rada w potřebě, Praha , 1803

  • autor: Salzmann, Christian Gotthilf, 1744-1811, Kramerius, Václav Matěj, 1753-1808,
  • název: Dobrá rada w potřebě. Anebo: Wypsánj žiwota Dawida Opatrného : knjžka pro wssecky, kdož opatrnými býti chtěgj / Kraméryusovou pracý a nákladem wydaná
  • nakladatel: W Praze : k dostánj w České nowinářské Expedycý na starém městě. w Nře. 373,
  • vročení: 1803

Cena: 3 000,00 Kč

Kramerius, Dobrá rada w potřebě, Praha , 1803