Rodinná kronika týdenník II., Praha, 1862

  • autor: Redaktor .Vít Hof Chmela, Josef
  • název: Rodinná kronika : obrázkové listy nedělní k zábavě a poučení
  • vydání: svazek druhý
  • nakladatel: V Praze : Schreirer a Fuchs
  • vročení: 1862
  • počet stran: IV., 316 str., sešit 1- 26
  • vazba: volné sešity
  • ilustrátor: četné dřevoryty v textu

Cena: 450,00 Kč

Rodinná kronika týdenník II., Praha, 1862