Pražský večerní list Knedlhans Liblinský 1849

  • autor: redaktor Knedlhans Liblínský, Jan Slavibor, 1822-1889
  • název: Pražský večerní list / vydavatel: K. V. Medau, redaktor: J. Sl. Knedlhans Liblinský
  • nakladatel: V Praze : v novinárně K. V. Medau, 1849
  • vazba: číslo 1 - 35 , číslo 43, 57, 64, 68, 70,81,86,92, 94, 106, 119, 125,127, 152,
  • ilustrátor: neobsahuje všechna čísla
  • období od ledna 1849 - do června 1850
  • pouze knižní blok bez vazby (rozvolněný)

Cena: 700,00 Kč

Pražský večerní list Knedlhans Liblinský 1849