Pražský večerní list Knedlhans Liblinský 1848

  • autor: redaktor Knedlhans Liblínský, Jan Slavibor, 1822-1889
  • název: Pražský večerní list / vydavatel: K. V. Medau, redaktor: J. Sl. Knedlhans Liblinský
  • nakladatel: V Praze : v novinárně K. V. Medau, 1848
  • vazba: číslo 80 až číslo 183
  • ilustrátor: neobsahuje všechna čísla
  • období od září 1848 - do června 1848
  • pouze knižní blok bez vazby (rozvolněný)

Cena: 700,00 Kč

Pražský večerní list Knedlhans Liblinský 1848